Contact 2016-11-02T16:43:24+00:00
Bio

Rev. David Freshour – Co-Pastor

Bio

Rev. Maureen Freshour – Co-Pastor

Bio

Rev. Jim Paraboschi – Executive Pastor

Bio

Lize-Mari Van Dyke – Youth Pastor

Bio

Lourdes Baretto – Childcare