Contact 2017-10-13T12:14:26+00:00
Bio

Rev. Maureen Freshour – Pastor

Bio

Rev. Jim Paraboschi – Executive Pastor

Bio

Lize-Mari Van Dyke – Youth Pastor

Bio

Lourdes Baretto – Childcare